Haluatko käyttää paineilmatyökalua, täyttää uimaleluja tai puhaltaa höyläpenkin puhtaaksi? Kompressorissa korjaamolla tai autotallissa on paljon hyviä puolia. Tässä oppaassa autamme sinua löytämään kompressorin, joka sopii sinulle ja työkaluihisi.  

Kompressori on monipuolinen kone, jota voidaan käyttää moneen eri tehtävään, joihin tavalla tai toisella liittyy ilma. Raskaan työkalun käyttämisestä aina pyöränrenkaan pumppaamiseen ja uimapatjojen täyttämiseen. Koska voima löytyy kompressorista itsestään, paineilmakäyttöiset eli pneumaattiset työkalut ovat usein edullisempia ja kevyempiä kuin akkukäyttöiset tai verkkovirtaan kytkettävät vastaavat laitteet. Lisäksi on saatavilla työkaluja, kuten maaliruiskuja ja puhalluspistooleita, jotka tarvitsevat ilmaa toimiakseen. 

Koska kompressoreja käytetään lukuisiin eri tehtäviin, niitä on saatavilla kaikissa kuviteltavissa olevissa kokoluokissa ja ulkomuodoissa. Tässä oppaassa keskitymme sähkökäyttöiseen mäntäkompressoriin, joka on suunniteltu erilaisten paineilmatyökalujen käyttämiseen. 

Miten mäntäkompressori toimii? 

Tavallisin kompressorityyppi perustuu toimintaperiaatteelle, jossa mäntä painaa ilmaa alaspäin sylinterissä. Kun ilma on kulkenut venttiilistä ja mäntä nousee ylös, venttiili sulkeutuu, jotta ilma jää jäljelle ja painuu kasaan. Puristettu ilma siirtyy eteenpäin isompaan säiliöön. Prosessi toistuu, kunnes tietty paine saavutetaan, jolloin moottori sulkeutuu. Letkussa ja säiliössä olevan paineen pystyy yleensä lukemaan kahdesta mittarista (painemittarista/manometristä). 

Paineen säätimen avulla voit itse määritellä, kuinka paljon ilmaa menee ulos letkuun ja siitä edelleen työkaluun.  Kun ilma vapautuu ja paine laskee tietyn tason alle, moottori alkaa jälleen työskennellä nostaakseen painetta. Mäntäkompressori voi olla joko yksivaiheinen tai kaksivaiheinen. Viimeksi mainitussa on kaksi sylinteriä, ja se paineistaa ilmaa kahdessa vaiheessa. Kaksivaiheinen kompressori antaa enemmän ilmaa lyhyemmässä ajassa – huomattavasti kalliimpaan hintaan. 

Ruuvikompressori – kun mäntäkompressori ei riitä 

Mäntäkompressoreiden ohella on saatavilla ruuvikompressoreita, jotka tulevat yleensä kyseeseen silloin, kun mäntäkompressorit eivät riitä. Männän sijaan ruuvikompressori käyttää pyöriviä ruuvejä painaakseen ilmaa tai kaasua alas säiliössä. Ruuvikompressorit ovat pääsääntöisesti hiljaisempia ja toimintavarmempia kuin mäntäkompressorit, mutta ne ovat myös kalliimpia.  Koska ruuvikompressorit eivät ylikuumene yhtä helposti, ne ovat sopivampia jatkuvaan käyttöön. 

Mitä työkaluja aiot käyttää? 

Kun valitset kompressoria, sinun kannattaa ensimmäiseksi miettiä sitä, mitä tarkoitusta varten sen tarvitset ja mitä työkaluja tulet käyttämään. Ennen kaikkea on tärkeää tarkistaa, kuinka korkean paineen työkalu vaatii ja kuinka korkea ilmankulutus on suhteessa käyttöaikaan.  Pohdi mitä tarvitset tällä hetkellä, mutta ota huomioon myös se, mitä työkaluja saatat ostaa tulevaisuudessa. Kaikesta huolimatta yksi suurimmista paineilmakäyttöisten työkalujen hyvistä puolista on se, että voit käyttää monia eri työkaluja samalla kompressorilla.   

Ilmanpaine mitataan baareina 

Kompressorin säiliön ilmanpaine ilmoitetaan painemittarissa baareina. On hyvä olla tietoinen siitä, että amerikkalaiset käyttävät mittayksikkönä PSI:tä (pauna per neliötuuma), joten tätä mittayksikköä voi nähdä tuotekuvauksissa ja teknisissä tiedoissa. 

Eri kompressoreilla on eri maksimi-ilmanpaine, mutta usein se sijoittuu 8–10 baarin välille. Kun ilmanpaine on laskenut tietyn tason alle (yleensä 2 baaria alle maksimipaineen), moottori alkaa käydä täyttääkseen säiliön paineilmalla. Suurin osa paineilmakäyttöisistä työkaluista tarvitsee 4,5–6,5 baarin ilmanpaineen toimiakseen, josta 8 baarin kompressori selviytyy hyvin jopa silloin, kun paine on laskenut. Poikkeuksena korkeapainetyökalut, jotka vaativat korkeamman paineen toimiakseen. 

Toinen tuntemisen arvoinen mittayksikkö on kilopascal (kPa), sillä kone käyttää myös tätä ilmoittaakseen, kuinka korkean ilmanpaineen työkalu tarvitsee. Kilopascaleiden muuttaminen baareiksi ja toisinpäin on todella helppoa: 100 kPa on yhtä kuin 1 baari. Jos teknisissä tiedoissa lukee, että työkalu tarvitsee 600 kPa:n paineen, silloin kompressorin työpaineen on myös oltava 6 baaria. 

Kompressorin työpaine ei ole ainoa asia, mitä tulee ottaa huomioon, kun teet valintaasi. Sinun on lisäksi otettava huomioon ilman määrä minuutissa ja säiliön koko. 

Kuinka paljon ilmaa työkalu tarvitsee? 

Kompressorin tuottama ilman määrä ilmaistaan litroina minuutissa tai litroina sekunnissa tai vaihtoehtoisesti ilmana per isku, kuten esimerkiksi dyckertnaulaimessa. Usein sanotaan, että kompressorissa tulee olla 120 prosenttia siitä tehokkaasta ilmamäärästä, minkä työkalu tarvitsee. Toinen perussääntö on, että suuri kompressori on aina parempi kuin liian pieni. 

Kompressorin ilmamäärän tärkeys riippuu osittain siitä, miten käytät työkalua. Naulain, joka "vetää henkeä" aina iskujen välillä, ei kuluta yhtä paljon ilmaa kuin hiontakone tai porakone, joita on käytettävä keskeytyksettä. Mutterinväännin on myös työkalu, joka kuluttaa paljon ilmaa per minuutti, mutta koska sitä käytetään vain muutamia sekunteja kerrallaan, se pärjää vähemmälläkin ilmalla. 

Moottorin teho mitataan hevosvoimina 

Suurempi moottori tuottaa suuremman ilmamäärän ja täyttökapasiteetin. Moottoriteho mitataaan hevosvoimina (Hv), ja se kertoo kompressorin ilmakapasiteetista ja muusta suorituskyvystä.  

5 huomioitavaa asiaa kompressoria valittaessa 

Ilman määrä – kuinka paljon ilmaa työkalusi kuluttaa? 

Työpaine – monet työkalut on sovitettu toimimaan 4,5–6,5 baarin paineella 

Kuinka suuri säiliön tulisi olla? – Suuremmalla säiliöllä pystyt työskentelemään kauemmin, ennen kuin sitä tarvitsee täyttää uudella paineilmalla. 

Miltä työjakso näyttää? – Käytetäänkö kompressoria vuorokauden ympäri vai ajoittaisesti? 

Kuinka puhdasta ilman tulisi olla? – Haittaavatko öljyjäämät ja vesi? 

Kuinka suuren säiliön tarvitset? 

Mitä suurempi säiliö kompressorissa on, sitä kauemmin paine säilyy. Jos teet nopean työn, kuten pyöränkumin pumppaamisen tai yksittäisen mutterin löysäämisen, selviät hyvin pienellä säiliöllä, mutta jos sinun on työskenneltävä pidemmän aikaa naulaimella tai hiomakoneella, tarvitset enemmän ilmaa.

Jos tarvitset suurempaa säiliötä tilapäisesti, hyvä ratkaisu on yhdistää kompressoriin lisäsäiliö sen sijaan, että ostaisi kokonaan uuden kompressorin. Lisäsäiliön avulla vältät myös paineen putoamisen, jota saattaa tapahtua pitkiä letkuja käytettäessä, kun on työskenneltävä kaukana kompressorista. Suurten säiliöiden huonoin puoli on se, että ne vievät paljon tilaa. 

Nopean työn, kuten pyöränkumin pumppaamisen tai yksittäisen mutterin löysäämisestä selviät hyvin pienellä säiliöllä.

Öljytön vai öljyvoideltu kompressori? 

Kompressori voi olla joko öljytön tai öljyvoideltu. Valintasi riippuu siitä, miten tulet käyttämään kompressoria. Pienemmät kompressorit ovat lähes aina öljyttömiä, kun taas suuremmat koneet voidellaan öljyllä. 

Öljyttömät kompressorit 

Öljyttömien kompressoreiden hyvänä puolena on se, että öljyn vuotamisen riskiä ei ole ja ne vaativat vähemmän huoltoa kuin öljyvoidellut. Niillä voi lisäksi työskennellä matalammissa lämpötiloissa. Öljyttömien kompressoreiden huonoja puolia on, ettei niillä voi työskennellä yhtä kovaa, ja niiden tulee antaa levätä säännöllisin väliajoin, etteivät ne kulu liikaa. Monet pienemmät kompressorit, joiden säiliön koko on alle 24 litraa, ovat usein öljyttömiä.  

Öljyvoidellut kompressorit 

Koska öljyvoidellut kompressorit voidellaan öljyllä, ne pystyvät työskentelemään kovempaa ja pidemmän ajan ilman kulumista. Tästä syystä öljyvoideltu kompressori voi olla hyvä valinta, jos puhallat tai ruiskumaalaat pitkiä aikoja kerrallaan. Ne voivat myös kestää pidempään. Huonoja puolia ovat suurempi huollon tarve, öljyn täyttäminen ja se, että öljy on herkkä kylmyydelle. Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut kompressorit ovat lähes aina öljyvoideltuja. 

Näin pidät huolta kompressoristasi 

Jotta kompressori toimisi niin kuin pitää, eikä kulu ennen aikojaan, on tärkeää huoltaa sitä oikealla tavalla. Kompressorin suodattimet ja osat tulee tarkastaa säännöllisesti. Jos sinulla on öljyvoideltu kompressori, öljytaso tulee tarkastaa ennen jokaista käynnistystä ja tarvittaessa lisätä öljyä.  

Säännöllisiin huoltotoimenpiteisiin kuuluu kompressorin tyhjentäminen kondensiovedestä. Koska ilmakehässä on vettä, kondensiovesi on kaikenlaisen paineistetun ilman sivutuote. Se, kuinka paljon kondensiovettä kertyy, riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä, kuinka paljon ilmaa paineistetaan ja paineilman paineesta. Vesi tyhjennetään helposti avaamalla säiliön tyhjennysventtiili. Jos et tyhjennä vettä, säiliö altistuu ruostumiselle. Mikäli kondensiovettä tulee paljon, jopa suorituskyky voi kärsiä. 

Lisäksi on tärkeää voidella paineilmakäyttöiset työkalut ennen käyttöä, esimerkiksi pienellä määrällä öljyä tai öljysumuttimella.  

Öljysumutin – voitelee työkalun moottorin 

Kaikki paineilmakäyttöiset työkalut vaativat jonkinlaisen voitelun. Tavallisin tapa on tiputtaa tippa öljyä työkalun ilmanonttoaukkoon ennen kuin alat työskennellä. Jos haluat automatisoida voitelun, voit hankkia öljysumuttimen. Öljysumutin voidaan asentaa seinälle (yleensä samassa ovat vedenerotin, öljysumutin ja paineen säädin), kiinnittää kompressorin letkuun tai sijoittaa ennen työkalua. Kun ilma kulkee öljysumuttimen läpi, se ottaa mukaansa hieman öljyä ja näin työkalua voidellaan jatkuvasti.  

Kuinka kannettava kompressorin tulisi olla? 

Kun valitset kompressoria, on kuten sanottua lähdettävä liikkeelle siitä, mitä työkaluja tulet käyttämään ja miten. Mutta lisäksi on hyvä pohtia, kuinka kannettava kompressorin tulisi olla. Liian pienen kompressorin ostaminen ei ole koskaan hyvä idea, mutta jos aiot käyttää kompressoria eniten uimalelujen ja auton renkaiden täyttämiseen, saatavilla on suuri valikoima pienempiä, kädessä pidettäviä malleja. 

Huomioitavia hyödyllisiä toimintoja kompressoria valitessa 

Kantokahva – Kunnollisella kantokahvalla on helpompi kuljettaa kompressoria. 

Tukijalka – Tukijalan tulee olla vakaa, jotta kompressori ei kaadu. 

Imukuppijalat – Imukuppijalat tai kumijalat parantavat kompressorin vakautta. 

Pyörät – Reilunkokoiset pyörät tekevät kompressorin siirtelystä helpompaa. 

Melutaso 

Mäntäkompressoreilla on taipumusta olla melko meluisia – jopa 100 desibeliä. Jos melutaso on ongelma (esimerkiksi jos työskentelet myöhään illalla, tai haluat ottaa naapurit huomioon), voit vertailla eri malleja ja etsiä hiljaisimman vaihtoehdon. On olemassa kompressoreita, joita mainostetaan "hiljaisina". Tämä tarkoittaa yleensä 60 dB:n äänitasoa. Jotta saat melutason entistä matalammaksi, voit rakentaa äänieristetyn laatikon tai laittaa kompressorin yksinkertaisesti toiseen huoneeseen. 

Kuinka puhdasta ilman tulisi olla? 

Kun käytät kompressoria, kondensiovettä tulee aina tulemaan pieniä määriä letkusta. Jos aiot ruiskulakata tai käyttää jotain toista työkalua, joka vaatii puhdasta ilmaa ilman vesipisaroita, tarvitset vedenerottimen poistoletkuun. Ammattilaiskäyttöön tarkoitetuissa kompressoreissa on sisäänrakennettu jäähdytyskuivain. 

Pikaopas: Minkä kokoisen kompressorin tarvitset? 

Kannettava kompressori 

Kädessä pidettävä, akkukäyttöinen kompressori riittää mainiosti polkupyörän renkaiden pumppaamiseen, uimalelujen täyttämiseen tai höyläpenkin puhdistamiseen. Kaikkein pienimmistä puuttuu ilmasäiliö. 

Pieni kompressori 

Aiotko pumpata autonrenkaita tai puhdistaa verstasta? Siinä tapauksessa pärjäät hienosti pienemmällä kompressorilla. Voit panostaa 5–15 litran säiliön omaavaan kompressoriin, jonka ilmavirta on noin 40–100 litraa/minuutti. Jos käytät työkalua, joka ei tarvitse jatkuvaa ilmavirtaa, kuten esimerkiksi dyckertnaulainta tai mutterinväännintä renkaiden vaihtoon, säiliön ei tarvitse olla yhtä iso, koska paine ehtii aina palautua vaiheiden välillä. Tässä kategoriassa lähes kaikki kompressorit ovat öljyttömiä. 

Keskisuuri kompressori 

Aiotko käyttää paineilmakäyttöistä työkalua, ruiskumaalata pienemmällä ruiskupistoolilla tai käyttää toista työkalua, joka tarvitsee jatkuvaa ilmavirtaa? Siinä tapauksessa tarvitset hieman suuremman kompressorin, jossa on suurempi ilmasäiliö. Perehdy kompressoreihin, joissa on 50–90 litran säiliö ja joiden ilmavirta on 250–400 litraa/minuutti. Tässä kategoriassa on saatavilla sekä öljyttömiä että öljyvoideltuja kompressoreita. 

Suuri kompressori 

Tuletko käyttämään useampaa työkalua samanaikaisesti? Siinä tapauksessa tarvitset suuremman kompressorin, jotta työskentely varmasti onnistuu. Tähän työtehtävään tarvitset suuren kompressorin, jossa on 90–150 litran säiliö ja jonka ilmavirta on 500 litraa/minuutti riippuen siitä, mitä työkalua aiot käyttää.