Aina ei ole mahdollista estää pölyn muodostumista korjaamossa tai rakennustyömaalla. Voit kuitenkin varmistaa, että pöly ei aiheuta vahinkoa. Tätä varten sinun on hyvä tietää, minkä tyyppisen pölyn kanssa työskentelet ja käytettävä oikean pölyluokan pölynimuria. 

Kun työskentelet pölyisessä ympäristössä, yksi asia on tärkein: terveytesi. Kun hiot ja sahaat puuta tai mineraalimateriaaleja, voi niistä muodostuva pöly aiheuttaa vakavan terveysriskin. Ajankohtaisen meta-analyysin* mukaan suhteellinen astmariski ihmisillä, jotka altistuvat puupölylle työssään, on 1,53 kertaa suurempi kuin normaaliväestöllä.  

Siksi sinun ja ympäristösi vuoksi sinun tulee huolehtia puhtaasta työilmasta – ja työskennellä hyväksi todetun ja hyväksytyn pölynimurin kanssa. Se, että käytät oikean tyyppistä pölynimuria tietylle pölylle, on kaikkien ympäristömääräyksien noudattamisen mukainen vaatimus. 

* Lähde: Perez-Rios M, Ruano-Ravina A, Etminan M, Takkouche B. A. Meta-analysis on wood dust exposure and risk of asthma. Allergy 2010;65:467-73. 

Pöly vaikuttaa terveyteen 

Puru laskeutuu alueelle, jossa höyläät, mutta samalla muodostuu myös hienoa pölyä. Tästä pölystä voi nopeasti tulla vakava terveysriski. Nämä ovat kolme tärkeää tekijää, joiden avulla ymmärrät paremmin, mitä pöly on. 

Pölykoot: Pölyn haitallisuus riippuu muun muassa pölyhiukkasten koosta. Mitä hienompia pölyhiukkasia ovat, sitä syvemmälle ne voivat tunkeutua keuhkokudokseen. 

Pölytyypit: Pöly on yhtä vaihtelevaa kuin materiaalit, joista se muodostuu. Mineraalipölytyyppien kvartsia sisältävät aineet ovat erittäin haitallisia. Esimerkiksi kiteinen piidioksidi voi aiheuttaa keuhkosyöpää. 

Pölylle altistuminen: Myös se, kuinka kauan olet alttiina pölylle ja kuinka suurelle pölymäärälle määrittelee, kuinka haitallista pöly on. Tämä ei tietenkään päde vain korjaamolla vaan myös rakennustyömaalla. 

Valitse oikea pölyluokka pölynimuriin 

Pöly on jaettu kolmeen luokkaan: L, M ja H. Pölyluokka kertoo, mille pölylle pölynimuri soveltuu, vahvistetut työpaikan raja-arvot ja suodatusasteen, jonka suodatinjärjestelmän tulee täyttää.  

Pölyluokka L 

Yksinkertaista ja vaaratonta pölyä, kuten kotitalouspölyä tai materiaaleja, kuten hiekkaa ja maata. Pölyluokkaan L tarkoitetussa pölynimurissa on oltava suodatinjärjestelmä, joka pystyy keräämään 99 % pölystä. 

Pölyluokka M 

Kaikki puupöly, sekä pöly kitistä, täyteaineesta, lakasta, kipsistä, sementistä, betonista, kiinnitysmassasta ja maaleista, kuten lateksi- ja öljymaaleista, tai kvartsia sisältävistä materiaaleista, kuten piistä. Kun käytät H-luokan pölynimuria, suodatin kerää 99,9 % pölystä. 

Pölyluokka H 

Pöly, jossa on syöpää aiheuttavia tai muita sairauksia aiheuttavia hiukkasia, kuten pöly, jossa on homeitiöitä, asbestia, mineraalikuitua, bitumia tai keinotekoisia mineraalikuituja, kuten lasivillaa. Pölynimurin suodatin pölyluokassa H vangitsee 99,995 % pölystä. 

Bosch GAS 35 H AFC -pölynimurissa on pölyluokka H. Tämä tarkoittaa, että suodatin vangitsee 99,995 % kaikesta terveydelle haitallisesta pölystä.

Hyväksi sinulle ja asiakkaillesi 

Varmista, että valitset pölynimurin pölyluokan suhteessa materiaalin, jonka kanssa työskentelet. Se on hyväksi sekä sinulle että yrityksellesi ja asiakkaillesi. Pölynimurit varmistavat, että työympäristösi on yhtä puhdas ja siisti kuin työsi tulos. Tämä luo hyvän vaikutelman ja johtaa siihen, että asiakkaasi suosittelevat sinua muille.