Kun pistosahassasi on oikeanlainen sahanterä, voit sahata sillä metallia, muovia, puuta ja muita materiaaleja, joissa on erilaisia ominaisuuksia. Tässä oppaassa kerromme kaiken tarvittavan oikeanlaisen pistosahanterän valinnasta! 

Pistosaha on yksi monipuolisimmista saatavilla olevista sahoista, ja sitä voidaan käyttää kaikkeen teräsputkien katkaisusta aina erittäin tarkkaan puun kuviosahaukseen. Kuten voit lukea oppaastamme Valitse tarpeitasi vastaava pistosaha, moottoriteho vaihtelee erilaisten pistosahojen välillä. Puusta tai muovista metalliin siirtyessä kaikkein tärkeintä on asentaa sahaan tehtävään sopiva pistosahanterä. 

Millainen sahanterä sopii pistosahaani? 

Kaikissa pistosahoissa on maksimaalinen sahaussyvyys erilaisille materiaaleille. Pistosahassa, jonka enimmäissahaussyvyys puussa on 135 millimetriä, voi olla esimerkiksi 10 millimetrin enimmäissahaussyvyys teräksessä ja 25 millimetrin syvyys alumiinissa. Koska sahaussyvyys liittyy sahan moottoritehoon, voit itse asiassa asentaa sahaan niin pitkän tai lyhyen sahanterän kuin haluat edellyttäen, että se sopii sahaan. Mitä suurempi iskunpituus pistosahassa on, sitä suurempaa pinta-alaa sahanterästä käytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että sahanterää voidaan käyttää pidempään, ennen kuin se kuluu. 

Voidaksesi tietää, millaisia pistosahanteriä sinulla on valittavanasi, sinun on tiedettävä, onko sahassasi T-kiinnike vai U-kiinnike. 

Pistosahanterä T-kiinnikkeellä 

T-kiinnike (jota kutsutaan myös Euro-kiinnikkeeksi) on enemmän tai vähemmän vakiomalli, jota käytetään muun muassa Boschin, Dewaltin, Milwaukeen, Makitan, Metabon ja monien muiden työkaluissa. T-kiinnikkeen tunnistaa kahdesta siivestä. Muotoilu muistuttaa T-kirjainta. 

Pistosahanterä U-kiinnikkeellä 

Toinen pistosahan kiinnike, joka on hyvä tunnistaa, on U-kiinnike. Sen tunnistaa U-muotoillusta syvennyksestä. U-kiinnikkeellä varustettuja teriä käytetään esimerkiksi Black & Deckerin pistosahoissa. 

Pistosahanterän rakenne 

Yleensä tuotetekstistä tai -pakkauksesta voi päätellä, mihin tarkoitukseen pistosahanterä on tarkoitettu. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa hampaiden materiaali, muotoilu ja tiheys. 

Mistä pistosahanterät valmistetaan? 

Lukiessasi teknisiä tuotetietoja ja vertaillessasi erilaisia pistosahanteriä toisiinsa löydät niistä erilaisia lyhenteitä. Nämä lyhenteet liittyvät terään ja hampaiden materiaaliin. 

HCS – hiiliteräs. Nämä terät soveltuvat puulle, muoville ja erilaisille puupohjaisille levyille. HCS-terällä saa nopeat leikkaukset vähäisellä halkeilulla. 

HM – kovametalli. Kovametalliteriä kannattaa käyttää lasikuidun, MDF-levyn, kaakelin, puun ja ruostumattoman teräksen sahaamiseen. Niitä kutsutaan myös TCT-teriksi (Tungsten Carbide Tipped). 

HSS – pikateräs. Pikateräksestä valmistettuja pistosahanteriä käytetään alumiinin, raudan, teräksen ja kuparin sahaamiseen. 

BIM – kaksoismetalli. Kaksoismetalliterien hampaissa ja lavoissa käytetään erilaisia metalleja tuomaan niihin sekä joustavuutta että kestävyyttä. Näillä terillä on laaja käyttöalue, ja ne soveltuvat esimerkiksi raudalle, teräkselle, kuparille, puulle, puulevyille ja alumiinille. 

On tärkeää valita oikeanlainen pistosahanterä sahattavan materiaalin mukaan. Valitse monihampainen sahanterä saadaksesi hienon leikkauspinnan puuta sahatessasi. Kuvassa Bosch GST 18 V-LI B.

TPI – lukema, joka osoittaa hampaiden lukumäärän tuumaa kohden  

Yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, millaista materiaalia voi sahata ja millainen leikkauksesta tulee, on hampaiden lukumäärän tuumaa kohden osoittava lukema – TPI, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista Teeth Per Inch. Puuta sahatessa suurempi hampaiden lukumäärä tarkoittaa yleensä hienompaa leikkauspintaa, kun taas pienempi hammasmäärä merkitsee nopeampaa katkaisua.  

Metallia sahatessa hampaiden lukumäärä valitaan yleensä metallin paksuuden perusteella. Korkeintaan 2 millimetrin paksuiselle metallille voi sopia terä, jonka TPI-lukema on yli 20. Paksummalle, vähintään 4-millimetriselle metallille kannattaa valita terä, jonka TPI-lukema on 8–14. 

Toisinaan valmistajat puhuvat myös hammasjaosta, joka on toinen hampaiden tiheyden ilmaiseva mitta. Mikäli tämä lukema on korkea, terän TPI-lukema on todennäköisimmin matalampi. 

Onko kalliimpi pistosahanterä parempi? 

Pistosahanteriä on pidettävä kuluvina osina, joten terän vaihtamiseen kannattaa varautua aika ajoin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kannattaisi ostaa suurpakkaus kaikkein halvimpia saatavilla olevia teriä. Kuten sanottu, sitä saat mistä maksat. Useimmiten parempien terien ostaminen on kannattavampaa.