Tavallisen porakone/ruuvinvääntimen käyttäminen betonin, tiilen tai muiden kovien materiaalien poraamiseen voi osoittautua ongelmalliseksi. Monet valitsevat tämän sijaan iskuporakoneen, kun taas toiset valitsevat poravasaran. Mikä on oikeastaan näiden kahden työkalun välinen ero, ja kumpi niistä voisi sopia sinulle?

Mikä on iskuporakone?

Iskuporakone (tai ruuvinväännin iskutoiminnolla) käyttää poraamiseen iskutoimintoa yhdistettynä poranterän pyörivään liikkeeseen. Tämä mahdollistaa poraamisen tiileen tai kevyempään betoniin. Iskuporakone ei ehkä kuitenkaan ole optimaalisin työkalu betonin poraamiseen. Voit joutua käyttämään melko paljon voimaa poraamiseen ja materiaalin läpäisy voi olla aikaa vievää ja vaivalloista. Yksi iskuporakoneen eduista on, että siinä on tavallinen istukka joka mahdollistaa työkalun käytön myös ruuvinvääntimenä (olettaen että iskumekanismi voidaan kytkeä pois päältä).

Mikä on poravasara?

Poravasara (riippuen mallista se tunnetaan myös nimikkeillä piikkausvasara tai SDS-poravasara) on erityisesti suunniteltu kovien materiaalien poraamiseen. Poravasarassa voidaan käyttää erityisiä uralla varustettuja SDS-poranteriä, jotka mahdollistavat pyörivän edes takaisin liikkuvan porausliikkeen. Aksiaalisella liikkeellä ja suurella voimalla iskevä iskumekanismi mahdollistaa tehokkaamman porauksen koviin materiaaleihin. Poravasaralla poraat kovia ja paksuja materiaaleja nopeammin ja tehokkaammin kuin iskuporakoneella – eikä sinun tarvitse kohdistaa yhtä paljon voimaa työkaluun. Riippuen mallista voi työkalu taltalla varustettuna toimia hyvin esim. piikkaukseen ja erilaisiin purkutöihin eri yhteyksissä. Joihinkin malleihin voit myös kiinnittää vaihtoistukan, jos on tarpeen porata puuhun tai käyttää poravasaraa ruuvaukseen.

Iskuporakone vai poravasara – kumpi sinun tulisi valita?

Iskuporakoneen tai poravasaran valinta riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka usein poraat kovempiin materiaaleihin. Jos enimmäkseen poraat pehmeämpiin materiaaleihin, kuten puuhun ja aika ajoin kevyempään betoniin, niin iskuporakone todennäköisesti on riittävä työkalu sinulle. Jos kuitenkin poraat säännöllisemmin esim. kovempaan betoniin, niin suosittelemme poravasaran valintaa.